Tevékenységünk célja az, hogy intézményeink lakóit felkészítsük az önálló életvitelre. Ennek érdekében segítjük őket megélhetési nehézségeik kezelésében, életvezetési problémáik megoldásában és a lakhatási problémájuk rendezésében. Az életvezetési problémák tartós rendezésének egyik feltétele az, hogy rendszeres jövedelemmel rendelkezzenek, ami ahhoz is elengedhetetlen, hogy a későbbiekben fedezni tudják saját lakhatásuk költségeit. Ezért indítottuk el munkaerőpiaci programunkat 2010-ben.

Az EgyüttÁllás Munkaerő-piaci Program keretében személyes mentorálással segítjük álláskereső ügyfeleinket abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek, tudásuknak és szakmai tapasztalataiknak megfelelő munkalehetőséget találjanak, amelyet hosszú időn keresztül meg tudnak tartani.

A munkába állítás során ügyfeleinknek sokoldalú szolgáltatást nyújtunk. Tájékozódunk az ügyfelek képzettségéről, munkatapasztalatairól és ezeknek megfelelően, személyre szabott állásajánlatokat közvetítünk a számukra. A szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy megismertetjük őket a lehetséges álláskeresési technikákkal, valamint az álláskereséshez szükséges információforrásokkal, e-mail fiókot nyitunk a számukra és segítjük őket az önéletrajz megírásában is. Álláskeresésükhöz telefon és számítógép használatot, valamint internet hozzáférést biztosítunk számukra.

A programban történő együttműködés során felmérjük az álláskeresők egyéni kompetenciáit, érdeklődési körét és erősségeit, majd ezekre építve tervezzük meg a személyre szabott álláskeresési stratégiát. Amennyiben lehetőség van rá, úgy arra is igyekszünk motiválni az érintetteket, hogy a munkába állásuk eredményességét növelő továbbképzéseken vegyenek részt.

A sikeres álláskeresés érdekében kapcsolatokat tartunk fenn a munkaügyi kirendeltségekkel, nagyvállalatokkal, kis és középvállalkozásokkal, tájékoztatást adunk az induló képzési lehetőségekről, továbbtanulási stratégiákat dolgozunk ki, illetve segítséget nyújtunk a képzésekre történő jelentkezésekhez.


Az álláskeresés támogatása érdekében programunk egyik célja az, hogy a munkáltatókkal kiépített együttműködési hálózatunkat folyamatosan bővítsük, ezért olyan cégekkel keressük az együttműködés lehetőségét, ahol az intézményeinkben lakók eséllyel tudnak munkát vállalni.


A program szolgáltatásait Bartos Károly munkaerő-piaci referensünk koordinálja.

tel.: 06 70 944 8943

e-mail: szera.munkaugy@gmail.com