Digitális oktatás a családok átmeneti otthonainkban

Digitális oktatás a családok átmeneti otthonainkban

A tavaly tavaszi helyzethez hasonlóan, idén is meg kell küzdenünk az oktatásban bevezetett digitális munkarend következményeivel. Mind a kollégáknak, mind pedig a családoknak nagy kihívást jelent ennek gyakorlati kivitelezése.

Az otthonainkban élő hátrányos helyzetű családok nem rendelkeznek azokkal a eszközökkel és informatikai készségekkel, amik elengedhetetlenek lennének a digitális oktatás zökkenőmentes lebonyolításához. Sok esetben emiatt a gyermekek lemaradnak kevésbé hátrányos helyzetű társaiktól. A digitális oktatás következtében a szülők és gyermekeik elé gördülő folyamatos akadályok miatt több gyermek, illetve család is motiválatlanná és feszültté vált. Néhány gyermeknél az érdemjegyek romlását is megfigyeltük, és van, akinek évismétlés lesz szükséges. Az intézményünkben lakó több gyermeknek hiányzik az iskola, míg a szülők egy része e miatt veszítette el állását. Ebben a tekintetben különösen veszélyeztetettek az egyszülős családok, ahol a szülő nem tudja megoldani a gyermekfelügyeletét, ha azt az iskola vagy az óvoda nem tudja biztosítani.

Ezt a folyamatot igyekszünk visszafordítani, és a lehető leghatékonyabb módon támogatni őket tanulmányi előmenetelükben. Az oktatás több platformon is zajlik. A kollégák igyekeznek segítséget nyújtani minden tanuló gyermeknek, aki igényli. Ehhez azonban szükséges mindegyik platform ismerete, amit a pedagógusokhoz hasonlóan a kollégák gyorsan, spontán módon sajátítanak el.

  • Heti órarendet és terembeosztást alakítottunk ki, hogy mindenki nyugodtan és biztonságos környezetben tudjon tanulni.
  • Segítünk a szülőknek és a gyerekeket a digitális felületek kezelésében.
  • Támogatjuk az iskolákkal való kapcsolattartást.
  • Önkéntes korrepetitorokat szervezünk a gyerekeknek annak érdekében, hogy ne maradjanak le tanulmányaikkal.

A tanulásban kollégáink mellett önkéntesek is segítik az iskolás gyermekeket online korrepetálás formájában.

Önkéntesünk tapasztalata:

“A korrepetálás során törekszem arra, hogy ne csak az éppen aktuális házi feladatokat oldjuk meg, hanem a gyerekek alapvető készségei is fejlődjenek, különböző játékos gyakorlatok segítségével. Az online tér természetesen korlátoz bennünket valamennyire, de azt a nagyon fontos célt így is el lehet érni, hogy a gyerekek egy kis sikerélményhez jussanak és bátorítást kapjanak.”

Ági, önkéntes korrepetitor

Mindehhez elengedhetetlenek a korszerű elektronikai eszközök. Saját forrásból nem tudtuk volna megoldani ilyen eszközök beszerzését és biztosítását, és a nálunk lakó családoknak sincsenek extra forrásaik laptopokat vásárolni a digitális oktatás miatt. Emiatt hatalmas segítség számunkra és a nálunk lakó családok számára, hogy idén újra több szervezet és magánszemély is támogatta szervezetünket digitális eszközökkel.

A CoGoodwill non-profit szervezet közreműködésével több magán adományozó támogatta a gyermekek digitális oktatását 2 db tablettel és 1 db laptoppal.


Digitális Batman jótékonysági szervezetnek köszönhetően az Infiniti Research Limited vállalat adományozott 2 db laptopot.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden adományozónak és önkéntesnek a támogatást és a belefektetett munkát, nélkületek nem tudnánk ezen a szakmai színvonalon biztosítani a digitális oktatás feltételeit és átsegíteni a szülőket és gyermekeiket ezen a nehéz időszakon!

Hogyan segíthetsz, ha támogatni szeretnéd a hátrányos helyzetű gyermekek digitális oktatását?

  • Egyrészről mi továbbra is fogadunk digitális eszközöket, amelyekkel biztosítani tudjuk az intézményeinkben lakó 52 család iskolás korú gyermekeinek távoktatását. Emellett óvodáskorú gyermekeink számára fogadunk foglalkoztató füzeteket, rajz és egyéb fejlesztő eszközöket. Pl. gyurma, aszfaltkréta, filctoll, ceruza, festékek, ecsetek, ragasztók stb.

Kitartást és jó egészséget kívánunk mindenkinek!